Jak zarabiać? Pracować – brzmi odpowiedź. Jak pracować? Sposobów jest co najmniej kilka, a każdy z nich niesie za sobą szereg wad i zalet. Analogicznie – każdy z wariantów ma swoich zwolenników i przeciwników. I one właśnie staną się przedmiotem rozważań poniższych treści.

Etat

Czyli praca najemna. Zwykle osiem godzin dziennie od poniedziałku do piątku, stałe źródło dochodów, nadgodziny, bezpieczeństwo, stabilizacja, możliwość zdobycia doświadczenia i awansu – to pierwsze skojarzenia zwolenników tej formy zatrudnienia.

Wobec powyższego głos podnoszą przeciwnicy. Swoje racje argumentują faktem, że umowa na czas nieokreślony, przez wielu jeszcze uważana za swoistą gwarancję stałego dochodu, w rzeczywistości już nią nie jest. A awans i podwyżka – to kwestie tak odległe, że niekiedy wręcz niemożliwe.

Mimo swoich wad i zalet etat jest wciąż najpowszechniejszą formą zarabiania oraz najbardziej pożądaną.

Biznes

Dla jednych oznacza: ryzyko, odpowiedzialność, pracę przez całą dobę, brak urlopu, liczne kontrole; inni natomiast uważają, że własny biznes daje im niezależność, elastyczność czasu pracy i przede wszystkim satysfakcję z podejmowanych działań. Biznes to także konieczność inwestycji pewnych środków pieniężnych bez gwarancji ich zwrotu.

Warto podkreślić, że nie każdy z powodzeniem poprowadzi firmę. Świadczą o tym, chociażby dane liczbowe dotyczące uruchamiania oraz zamykania działalności biznesowych – 80 proc. firm upada w ciągu dwóch lat swojego funkcjonowania. Pomysł, z pewnością, ma na to wpływ, jednak niezbędna też są pewne umiejętności przywódcze oraz nastawienie.

Marketing bezpośredni

Wśród dodatnich cech wymienia się przede wszystkim brak konieczności wykonywania pracy w określonym miejscu i czasie. Górny limit wysokości zarobków nie istnieje, a więc indywidualne zaangażowanie i umiejętności decydują o zarabianych kwotach. Jednocześnie oznacza to brak stabilizacji w wysokości wypłat, co dla wielu jest bolączką. W tym sposobie zarabiania duży nacisk kładziony jest na rozwój jednostki – liczne szkolenia rozwijające szereg kompetencji, nie tylko sprzedażowych. Warsztat i umiejętności zdobyte podczas pracy w firmie MLM nierzadko wpływają pozytywnie na inne obszary życia ludzkiego.

Słabą stroną jest konieczność inwestycji pewnej sumy pieniędzy w okresie początkowym. Należy podkreślić, że nie jest to inwestycja równa kapitałowi podczas budowania własnego biznesu, jednakże nie można też mówić o zerowych kosztach tego sposobu zarabiania. Osoby, które miały do czynienia z marketingiem bezpośrednim wskazują też na istotny mankament, jakim jest długi czas dochodzenia do pewnego poziomu wypłat. Początki nie rzadko kojarzone są z nieadekwatnymi zarobkami, bo zbyt niskimi, do wykonanej pracy.

Freelancing

Jest to sposób zarabiania, który ostatnio zyskuje na popularności. Całkowita elastyczność pracy. Czas i miejsce nie mają znaczenia, liczy się deadline. Freelancer nie ma nad sobą szefa, a jedynie partnerów biznesowych, na rzecz których świadczy oferowane usługi.

Osoby decydujące się na ten sposób zarabiania pracują na własny rachunek, co niesie za sobą zarówno pozytywy jak i negatywy. Z jednej strony niezależność, z drugiej zaś – konieczność samodzielnego wyszukiwania zleceń, a więc też odpowiedzialność za marketing, promocję siebie i swoich usług. Mimo że freelancer uzyskuje stosunkowo wysokie zarobki za wykonane zlecenie, to nie można mówić w każdym przypadku o wysokich i stabilnych dochodach. Trudno tutaj o gwarancję płynności zleceń.

Omówione sposoby zarabiania nie są jedynymi we współczesnym świecie, choć, z pewnością, najczęściej występującymi.