Sposób funkcjonowania człowieka jest następstwem sumy jego nawyków. Te natomiast utożsamiane są z pewnymi powtarzalnymi zachowaniami, które cechuje silne zindywidualizowanie. Małgorzata każdego dnia rozpoczyna dzień od kilkuminutowej przebieżki, podczas gdy całodniowa aktywność Bartosza sprowadza się do pokonania pieszo dystansu mieszkanie-przystanek tramwajowy. Tomasz przed snem czyta książkę, a Katarzyna ostatnie chwile kończącego się dnia poświęca swojemu ulubionemu serialowi.

Ogólnie rzecz ujmując, nawyki mogą być dobre, wówczas powodują, że zbliżamy się do realizacji założonych celów bądź złe, kiedy to stają się poważną przeszkodą na drodze do sukcesu. Oznacza to, że nawyki przesądzają i decydują o jakości naszego życia.

Nawyki bogatych ludzi to świadomy i zaplanowany sposób postępowania oraz dążenia do założonych celów. Kształtowanie nawyków to równocześnie proces długotrwały i trudny.

Bogaci ludzie jednogłośnie wskazują na szereg zachowań, które determinują sukces, m.in.:

  1. Wczesne wstawanie – atmosfera poranków sprzyja odpowiedniemu mentalnemu nastawieniu. Jedni biegają, inni medytują, a jeszcze inni planują rozpoczynający się dzień.
  2. Czytanie książek – zwykle są to biografie wielkich ludzi, lektury z obszaru rozwoju osobistego oraz literatura faktu.
  3. Uprawianie sportów – aktywność fizyczna nie tylko redukuje stres, ale także kształtuje cechy charakteru, takie jak: systematyczność, wytrwałość. Zyskuje także ciało, poprawia się bowiem krążenie, metabolizm oraz samopoczucie.
  4. Planowanie czasu i celów – lista zadań, które należy wykonać wraz z terminami, sprzyja realizacji założonych celów, nie ma bowiem czasu i przestrzeni na zbędne czynności.
  5. Zdrowe odżywianie – pokarm jest paliwem dla ciała i mózgu. Dostarczanie wartościowych składników odżywczych organizmowi decyduje o samopoczuciu i efektywności, a także o chęci do działania i podejmowania wyzwań.
  6. Uczestnictwo w szkoleniach – wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas szkolenia nierzadko stanowią największą inwestycję w samorozwój, którą nie sposób wycenić.
  7. Rozwijanie relacji/kontaktów – sposobów jest wiele, od spotkań, konferencji, szkoleń aż po bezpośredni kontakt z różnymi osobami za pośrednictwem maila czy serwisów społecznościowych.
  8. Dywersyfikowanie źródeł dochodów – czyli czerpanie korzyści finansowych z różnych źródeł dochodów, np. gra na giełdzie, udziały w firmach, wynajem nieruchomości.
  9. Właściwe nastawienie – pozytywne zaprogramowanie podświadomości sprzyja realizacji zamierzeń. Entuzjastyczne podejście oraz sposób komunikowania stanowią fundament lepszego życia. Niezbitym tego dowodem jest zastąpienie słów: „chciałbym”, „spróbuję”, „nie” czasownikami: „jestem”, „mam”, „robię”.

Teraz kiedy poznałeś nawyki kształtowane przez bogatych, jesteś o krok bliżej własnego sukcesu. Choć przed Tobą jeszcze długa droga, to pracę nad poprawą jakości swojego życia rozpocznij już teraz. Określ nawyki, które chciałbyś wprowadzić do swojego życia. Następnie umieść je w swojej codzienności. Pamiętaj, że doba ma 24 godziny, oznacza to, że nowy nawyk wymaga rezygnacji z jakichś dotychczasowych czynności. Zapisz to wszystko! I przejdź do działania. Przez najbliższych 21 dni wykonuj owe czynności codziennie, a staną się one Twoim nawykiem.

Wytrwałości!